Betalning

Vi kräver betalning för varan genom vår betalningslösning i nätbutik. Våra betalningstillstånd är kontant betalning vid leverans/hämtning, alternativt betalning på vår kortterminal. Eventuella avvikelser från detta ska tydligt framgå på orderbekräftelsen. Kredit behöver avtalas i förväg, och är endast bindande vid skriftligt avtal.

Personskydd

Always Football behandlar personinformation enligt Lagen om Personupplysningar. Upplysningar som kan knytas till dig som person kommer aldrig bli tillgänglig för andra verksamheter eller bli kopplad till andra externa register.

Kortinformation

När du handlar hos Always Football blir betalningen behandlad av Paypal som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och Mastercard. All kortinformation lagras enligt kortföretagens regelverk.

Avbeställning

Om du önskar avbeställa varan måste du snarast ta kontakt med kundservice/säljavdelningen. Har varan redan blivit vidaresänd från oss, gäller reglerna för vanlig retur av varor.

Reklamation

Om det föreligger en varubrist, måste du inom rimlig tid efter upptäckten skicka ett skriftligt meddelande till Always Football (e-post, fax eller brev) om du vill åberopa bristen. Always Football kommer att informera dig om hur du går vidare. Reglerna om reklamation finns i Konsumentköplagen. Alla reklamationer måste ske skriftligen omedelbart vid felets upptäckt eller då det borde blivit upptäckt. Om det visar sig att levererad vara har brister som vi bär ansvaret för, väljer vi mellan att lösa felet, göra en omleverans eller att kreditera köparen för hela eller delar av fakturabeloppet mot hela krediteringen. På så sätt ställs den bristande varan till vårat förfogande. Hel kreditering kommer endast på tal vid väsentliga brister. Köparen kan endast kräva återbetalning för den del av leveransen som har brister. Vårat ansvar är vid alla tillfällen begränsat till varans fakturavärde, och vi tar inget ansvar för personskador eller skador orsakade under användandet av varan, eller några andra former av indirekta skador eller förluster. Vårat ansvar omfattar endast brister som kan spåras tillbaka till vår leverans. Kostnader vid konstaterandet av bristerna, eventuell demontering, leverans och ominstallation är inte inkluderade i ansvaret, utan vilar på kunden. Vårt ansvar innefattar inte rörelseförluster, tidsförluster, eller andra indirekta förluster. Säljaren är endast ansvarig för personskada om det kan bevisas att skadan beror på begått fel eller försummelse av säljaren eller andra personer som denne har ansvaret för. Säljaren är inte ansvarig för skada på fast egendom eller lösöre. Säljaren är inte ansvarig för driftsförluster, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt förlust. Vi uppmärksammar särskilt att vår plikt att rätta till brister eller företa oss omleveranser inte omfattar:

Om en vara sänds i retur p.g.a. reklamation, ska reklamationsblanketten fyllas i och skickas med varan.

Avbeställningsregler

Efter att betalningen är gjord kan kunden inte avbeställa fotbollsbiljetterna/paketet. De kan inte heller avbeställas om fotbollsmatchen flyttas till en annan tid eller annat datum. Vi måste själva förhandsbeställa hotell och biljetter och vi garanterar inte ersättning, då andra leverantörer och klubbar inte ger ersättning. Oavsett orsak blir ingen återbetalning aktuell. Skulle matchen bli flyttad så är biljetterna till denna fortfarande vara giltiga. Obs! 1. Priserna kan ändras under säsongen. 2. Matchdatum och tid kan förändras med tiden på grund av tv-rättigheter, och eventuella kupper som spelas. Ni måste hålla er uppdaterade om detta och dubbelchecka detta själva. Vi rekommenderar er att reservera tre nätter, för att undvika risken att missa matchen ifall den blir flyttad.